OZTK Športovec roka 2021

Definitívne výsledky internetového hlasovania

Rozloženie hlasov (TOP 8)

Kompletná tabuľka výsledkov

Výsledky športovcov
Poradie Meno Počet hlasov Pomer k celk.počtu Unikátnych hlasovateľov Pomer k celk. počtu hlasovateľov
1. Pavel Keľo 389 51.66 % 104 38.95 %
2. Daňko Noel 169 22.44 % 79 29.59 %
3. Ivana Kyseľová 51 6.77 % 12 4.49 %
4. Oľga Cabanová 38 5.05 % 27 10.11 %
5. Tamara Morová 32 4.25 % 18 6.74 %
6. Timea Morová 25 3.32 % 19 7.12 %
7. Tibor Figei, PaedDr, MBA 13 1.73 % 3 1.12 %
8. Tibor LÉVAY 8 1.06 % 5 1.87 %
9. Tomáš Mravec 7 0.93 % 4 1.5 %
10. Taekwondo klub Hnúšťa 7 0.93 % 5 1.87 %
11. Falcon Taekwondo Klub Rimavská Sobota 3 0.4 % 3 1.12 %
12. Markus Sklenarik 3 0.4 % 3 1.12 %
13. Márti DÁVID 2 0.27 % 2 0.75 %
14. Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub 1 0.13 % 1 0.37 %
15. Tamáš BALOGH 1 0.13 % 1 0.37 %
16. Evelin MIHÁLYIOVÁ 1 0.13 % 1 0.37 %
17. Laura Dávidová 1 0.13 % 1 0.37 %
18. Dávid Balog 1 0.13 % 1 0.37 %
19. Natália Poprocká 1 0.13 % 1 0.37 %
Spolu: 753 100 % 267 100%
Výsledky trénerov
Poradie Meno Počet hlasov Pomer k celk.počtu Unikátnych hlasovateľov Pomer k celk. počtu hlasovateľov
Spolu: 100 % 100%

Počet hlasov celkom podľa dní